Vážení návštěvníci, vítám Vás na stránkách Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy. Naše škola vznikla v červenci 2018 v rámci optimalizace sítě středních škol sloučením Gymnázia Vrchlabí a Gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném. Obě školy patřily k tradičním a významným vzdělávacím institucím v regionu a v tom chce nově vzniklý subjekt nejen pokračovat, ale chce své aktivity dále rozvíjet. Kromě všeobecně zaměřených maturitních oborů gymnázia nabízíme odborné vzdělávání v maturitním oboru Sociální činnosti a učebním oboru Ošetřovatel, který otvíráme od školního roku 2019/2020. Představujeme tedy kompletní nabídku středoškolského vzdělávání založenou na jedné straně na náročnosti a profesionalitě a na straně druhé na osobním přístupu a budování mezilidských vztahů. Sloučením dvou stabilních škol se stáváme se jednou z největších vzdělávacích institucí v celém regionu a plně si tento závazek uvědomujeme. 

Na obou pracovištích působí kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se snaží žáky vést k odpovědnému přístupu, úctě a respektu, samostatnosti a vytváření hodnot, které si s sebou žáci ponesou celý život. Žáky gymnázia komplexně připravíme k dalším studiím či profesnímu uplatnění. Svou profilaci si mohou určit skladbou volitelných předmětů nebo účastí v zájmových kroužcích. Absolventi oboru Sociální činnosti jsou okamžitě uplatnitelní v perspektivních pozicích a připravení k dalšímu vzdělávání v sociálních, zdravotních a pedagogických oborech. Na nedostatek zdravotnického personálu jsme zareagovali otevřením učebního oboru Ošetřovatel, který významně podpořila vrchlabská nemocnice a jehož otevření inicioval také Královéhradecký kraj.

Základní strategií vedení školy je vybudování školy, která bude školou kvalitní a moderní, bude technicky dobře vybavena, bude pružně reagovat na profesní potřeby regionu, ale především do ní budou za vzděláním docházet spokojení žáci, kteří se budou společně s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky spolupodílet na budování ještě lepší úrovně a pověsti školy.

Pokud se rozhodnete pro naši školu, budeme o Vaši přízeň pečovat, budeme s Vámi komunikovat a věříme, že budete v pohodě a spokojeni.

Mgr. Bc. Martin Vlášek, ředitel školy